Stari grad Bar

STARI GRAD BAR

Panorama Starog grada Bara

                  Stari grad Bar

Stari grad Bar sagrađen je na visokoj okomitoj hridi udaljenoj od mora oko 4 km. Sa sjeverne strane je „ogrnut“ masivima Rumije, Lisinja i Sutormana, a sa južne na kojoj su bedemi pruža se veličanstven pogled ka morskoj pučini. Glavni razlozi zašto se grad za razliku od drugih primorskih  gradova nalazi na ovom mjestu su lakša odbrana i izvori pitke vode u blizini. U graditeljskom smislu predstavlja jedinstvenu sintezu Mediterana i Orijenta. U gradu se nalaze crkve ili  njihovi ostaci raznih stilova iz različitih perioda. Sačuvani su temelji romanogotske katedrale Sv. Đorđa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana i amam- javno gradsko kupatilo.  A u neposrednoj blizini nalazi se Sahat kula.

U zapadnom dijelu grada  nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najvjerovatnije u XIII vijeku Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša.

Na malom raskrsnom trgu u centru grada, nalaze se  dobro očuvana crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru i Nadbiskupska palata XV-XVI vijeka. Na najvišoj  tački u gradu nalazi se Citadela-vojno utvrđenje.

Izvan grada, sjeverro od gornje tvrđave, nalaze se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII vijeka vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad. Najnovijim arheološkim istraživanjima, otkri­vena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje.

Advertisements

Legenda o Vladimiru i Kosari

vladimir-i-kosara

Prica o tragicnoj ljubavi između kneza Vladimira i princeze Kosare, isprepletana istinitim  I mitskim dogadjajima,nastala je mnogo vjekova prije čuvene Šekspirove drame.

U ratu sa makedonskim carem Samuilom 997. godine knez Vladimir je zarobljen i odveden u tamnicu u grad Prespu. Po običaju careva ćerka Kosara je prala noge tamničarima I tom prilikom je ugledala kneza koji joj se učini   “slađi od meda I saća”I kaza ocu da će skočiti u jezero ako je ne uda za Vladimira. Ubrzo se i vjenčavaju  i žive u dvorcu u blizini manstira Prečista krajinska na Skadarskom jezeru.

Nakon smrti cara Samuila na presto dolazi njegov bratanić Vladislav. Novi car poziva kneza Vladimira da ga posjeti  u Prespu. Znajući da je Vladislav prevrtljiv knez zatraži da mu pošalje drveni krst  jer je “na njmu Spasitelj razapet” kao znak  da mu se ništa neće dogoditi. Vladislav uputi tri monaha sa drvenim krstom ali čim je knez dočao u Prespu bio je ubijen na vratima crkve.U trenutku pogubljenja imao je drveni krst u rukama I sa njim je sahranjen.Vladimirova žena Kosara je prenijela njegovo tijelo u manastir Prečista Krajinska I zamonašila se.Posle smrti je po svojoj želji sahranjena pokraj nogu kneza.Knez Vladimir  zbog svog bogougodnog  I hrišćanskog života je proglačen za sveca. A u  njegovu  slavu se na hiljadugodišnjicu od smrti podiže veliki  Saborni hram u Baru.