Stari grad Bar

STARI GRAD BAR

Panorama Starog grada Bara

                  Stari grad Bar

Stari grad Bar sagrađen je na visokoj okomitoj hridi udaljenoj od mora oko 4 km. Sa sjeverne strane je „ogrnut“ masivima Rumije, Lisinja i Sutormana, a sa južne na kojoj su bedemi pruža se veličanstven pogled ka morskoj pučini. Glavni razlozi zašto se grad za razliku od drugih primorskih  gradova nalazi na ovom mjestu su lakša odbrana i izvori pitke vode u blizini. U graditeljskom smislu predstavlja jedinstvenu sintezu Mediterana i Orijenta. U gradu se nalaze crkve ili  njihovi ostaci raznih stilova iz različitih perioda. Sačuvani su temelji romanogotske katedrale Sv. Đorđa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana i amam- javno gradsko kupatilo.  A u neposrednoj blizini nalazi se Sahat kula.

U zapadnom dijelu grada  nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najvjerovatnije u XIII vijeku Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša.

Na malom raskrsnom trgu u centru grada, nalaze se  dobro očuvana crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru i Nadbiskupska palata XV-XVI vijeka. Na najvišoj  tački u gradu nalazi se Citadela-vojno utvrđenje.

Izvan grada, sjeverro od gornje tvrđave, nalaze se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII vijeka vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad. Najnovijim arheološkim istraživanjima, otkri­vena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje.

Advertisements